Autor projektu Społeczeństwo Obywatelskie
06.11.2007.

  

Arkadiusz Kuranowski

Szczęśliwy mąż Katarzyny (www.kuranowska.waw.pl) oraz ojciec Alana Gabriela.

Magister ekonomii, ponadto absolwent: Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami PAN, Podyplomowych Studiów Zarządzania Nieruchomościami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Instytucjami Sportowo-Rekreacyjnymi Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji.

Posiada tytuł zawodowy w dziedzinie kultury fizycznej "Menadżera Sportu" oraz w tytuł zawodowy w dziedzinie gospodarowanie nieruchomościmi "Zarządca Nieruchomości".

Do 2008 r. urzędnik m. st. Warszawa - Naczelnik Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Wawer Urzędu m.st. Warszawy.

Obecnie urzędnik w administracji rządowej, członek korpusu służby cywilnej.

Od lat związany z ruchem harcerskim. Harcerską przygodę zaczął od 7 roku życia w drużynie zuchowej, potem harcerskiej. W końcu został drużynowy 7 Wodnej Warszawskiej Drużyny Harcerskiej Cadetów  "Rafa" herbu Krzysztofa Kolumba. Przez 10 lat Szczepowy 7 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych w Szkole Podstawowej Nr 143  i Hufcowy Warszawskiego Hufca Harcerzy Saska Kępa. Obecnie Przewodniczący Koła Przyjaciół Harcerstwa przy Szczepie 7 WDHiZ (www.szczep7.waw.pl).

Wieloletni Przewodniczący i Członek Zarządu Obwodu Praga Płd Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej  (www.praga.zhr.pl) oraz Skarbnik-Członek Zarządu Okręgu Mazowieckiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (www.mazowsze.zhr.pl)

Wieloletni Komendant Zgrupowań Obozów i Zimowisk (1991-2005)

Sternik jachtowy i sternik motorowodny.

Organizator Praskiej Ligi Piłki Halowej - największej profesjonalnej ligi piłki halowej dla amatorów w Warszawie (www.plph.waw.pl).

Inicjator i współtwórca Ogólnopolskich Mistrzostw Pływackich ZHR i Ogólnopolskich Zawodów w Ratownictwie Wodnym ZHR oraz wielu innych imprez sportowych i kulturalnych.

Organizator i wykładowca kursów na kierowników i wychowawców (www.kierownik.waw.pl).

Autor (1999 r.) książki "Poradnik kierownika placówek wypoczynku dzieci i młodzieży" oraz (2007 r.) pracy naukowej "Organizacja imprezy sportowej na przykładzie turnieju piłki halowej"