Projekt Modernizacja Pomnika Pamięci Narodowej w Osiedlu Las
07.09.2016.

Projekt „Modernizacja Pomnika Pamięci Narodowej w Osiedlu Las”

Informujemy, że z inicjatywy

Pana Jana G±siorowskiego trwaj± prace dotycz±ce modernizacji pomnika PAMIĘCI MIESZKAŃCÓW OSIEDLA LAS KTÓRZY W LATACH 1939-1945 ZOSTALI WYWIEZIENI DO NIEMIECKICH OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH.

Projekt dotyczy umieszczenia imion i nazwisk na tablicy upamiętniaj±cej mieszkańców Osiedla zabranych do niemieckich obozów koncentracyjnych.

W zał±czeniu prezentujemy now± tablicę oraz obecny stan listy.

W zwi±zku z powyższym ponownie prosimy o ewentualne uwagi dotycz±ce uzupełnienia listy w terminie

do dnia 20 wrze¶nia br.

poprzez podanie Ľródeł historycznych dokumentuj±cych ich pobyt w obozie i męczeńsk± ¶mierć.

 

 

 

PAMIĘCI MIESZKAŃCÓW OSIEDLA LAS KTÓRZY W LATACH 1939-1945 Z TEGO MIEJSCA ZOSTALI WYWIEZIENI DO NIEMIECKICH OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH

 

 

Adamski Stanisław

lat 29

Kuranowski Zenon

lat 21

Bargiel Stanisław

lat 46

Kuranowski Tadeusz

lat 20

Bocheński Teodor

lat 52

Kurkowski Stanisław

lat 40

Chylak Stanisław

lat 23

Kurkowski Maksymilian

lat 23

Figura Franciszek

lat 64

KuĽmiński Mieczysław

lat 38

Gawry¶ Antoni

lat 16

Łasak Stefan

lat 24

Gawry¶ Jan

lat 30

Łasak Władysław

lat 25

Gawry¶ Edward

lat 22

Lepianka Jan

lat 35

Gawry¶ Eugeniusz

lat 20

Lisiecka Cecylia

lat 18

Gawry¶ Henryk

lat 54

Lisiecki Stanisław

lat 41

Gawry¶ Ryszard

lat 16

Lubański Władysław

lat 26

Gawry¶ Stanisław

lat 34

Małkowski Jan

lat 35

G±siorowska Małgorzata

lat 56

Małkowski Józef

lat 36

G±siorowska Teresa

lat 55

Nowak Lucjan

lat 28

G±siorowski Anastazy

lat 21

Nowak Władysław

lat 32

G±siorowski  Władysław

lat 34

Olszewski Józef

lat 45

G±siorowski Jan

lat 26

Olszewski Władysław

lat 37

G±siorowski Jan

lat 44

Omyłko Stanisław

lat 56

G±siorowski Stefan

lat 36

Omyłka Stanisław

lat 33

Gil Stanisław

lat 35

Omyłko Edward

lat 33

Gołębiowski Stanisław

lat 18

Pi±tek Jan

lat 29

Jagiełło Edward

lat 20

Pełka Stanisław

lat 35

Jurek Antoni

lat 41

Potetas Stanisław

lat 18

Karcz Jan

lat 22

Rębek Rozalia

lat 45

Karcz Tadeusz

lat 20

Sawicki Józef

lat 40

Kowalczyk Genowefa

lat 30

Sobota Kazimierz

lat 25

Kowalczyk Mieczysław

lat 12

Sobota Stanisław

lat 19

Kowalczyk Tadeusz

lat 18

Sobota Tadeusz

lat 17

Kolasa Stanisław

lat 38

Syskowski Stanisław

lat 40

Król Ignacy

lat 62

Wi¶niewska Marianna

lat 42

Królak Ignacy

lat 42

Wi¶niewski Henryk

lat 19

Królak Stanisław

lat 57

Witan Franciszek

lat 39

Królak Henryk

lat 27

Wrzosek Wacław

lat 32

Królak Szczepan

lat 33

Wrzosek Mieczysław

lat 18

Królak Józef

lat 44

Zaczkiewicz Roman

lat 49

Królak Stanisław

lat 45

Żoł±dkiewicz Józef

lat 45

Królak Eugeniusz

lat 23

Żoł±dkiewicz Henryk

lat 52

Królak Antoni

lat 36

Żoładkiewicz Stanisław

lat 38

Kuranowski Stanisław

lat 22

Rybałko Jakub

lat 49